Bostadsrättsföreningen Råcksta

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Råcksta är ett bolag som finns i Strängnäs. I Bostadsrättsföreningen Råcksta finns det lite olika personer som är förknippade och det är Blomqvist, Karl Thomas Tapio som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Ove Gustaf som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Berit Christina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Karin Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömbäck, Gerd Ingrid Gunilla som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolter, Karl Robert Veine som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotKallinen, Harri Juhani som är född 1964 och har titeln Suppleant, Kihlblom, Marianne som är född 1933 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Råcksta så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Råcksta på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder eller an- dra lägenheter åt sina medlemmar till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Råcksta av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Råcksta är ett av många bolag som finns i Södermanlands län och Strängnäs arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Råcksta innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Råcksta är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Råcksta så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomqvist, Karl Thomas Tapio -Hallin, Ove Gustaf -Kihlblom, Marianne

Bostadsrättsföreningen Råcksta har 716401-9882 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.